Policy


CMH Projekt har fokus på:

 

  • Att uppfylla Kundens miljömål
  • Att uppfylla Kundens kvalitetsmål
  • Att uppfylla Kundens arbetsmiljömål

 

Genom att Magnus Hybinette, har BAM-utbildning, BAS P- och BAS U certifierad finns stor kunskap inom området arbetsmiljö. Arbetsmiljö ska beaktas genom projektörers egenkontroller redan under projekteringen och som ska överföras till produktionens riskinventering. Arbetsmiljöverkets ”checklista för

projekteringsansvar” används samt om kunden har egna checklistor.

 

Genom att Magnus Hybinette är certifierad kontrollansvarig nivå K finns stor kunskap inom området Kvalitet.

Att skapa förutsättning till en enkel väg mot ett slutbevis är ett viktigt mål med mitt arbete.


Förbudslistor/avvecklingslistor samt på vilket sätt materialval dokumenteras beaktas i projektens inledning som möjliggör att lösningar väljs med bra miljöprestanda.


CMH Projekt AB utför ett systematiskt KMA-arbete där ständig förbättring är ett ledord. Detta uppnås genom att ha rutiner kring uppföljning av kundernas krav, hantering av avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder. Detta belyses i protokoll från byggmöten, projekteringsmöten.

Vid uppdragens start tydliggörs kundens förväntningar på CMH Projekt angående vilka uppgifter som ska hanteras av CMH Projekt inom området KMA.